Rozkład dnia

Dla oddziału dzieci 3 - letnich

Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 

 

 
     

6:30 - 8:30

 
Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo  i z całą grupą swobodne i kierowane;  czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania;    

8:30 - 09:00 - śniadanie

   

9.00 – 11.00

   
Realizacja działań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań pracy przedszkola  prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie; zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci; czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do  II śniadania;    

11.00 – 11.30 - drugie śniadanie

   

11.30 – 12.00

   
Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, i potrzeb i dzieci; czynności samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do odpoczynku    

12.00 – 13.30

   
Odpoczynek dzieci    

13.30 – 14.00

   
Czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do obiadu    

14.00 – 14.30 - obiad

   

14.30 – 15.30

   
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb , zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą swobodne i kierowane;  zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci;      

15.30 - podwieczorek

   

15.30 - 16.30

   
Rozchodzenie się dzieci z przedszkola - działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo swobodne i kierowane;     

Dla oddziałów dzieci 4, 5, 6 - letnich

Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
   

6:30 - 8:30

   
Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo  i z całą grupą swobodne i kierowane;  czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania;    

8:30 - 09:00 - śniadanie

   

9.00 – 11.00

   
Realizacja działań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań pracy przedszkola  prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie; zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci; czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do  II śniadania;    

11.00 – 11.30 - drugie śniadanie

   

11.30 – 13.15

   
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu, realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane, przeplatane odpoczynkiem; zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień dzieci, zajęcia z religii dla dzieci 6 - letnich.    

13.15 – 13.30

   
czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do obiadu    

13.30 – 14.00 - obiad

   

14.00 – 15.30

   
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb , zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą swobodne i kierowane;  zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci;      

15.30 - podwieczorek

   

15.30 - 16.30

   
Rozchodzenie się dzieci z przedszkola - działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień  dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo swobodne i kierowane;