Misja i wizja

                                                                        Usunięto obraz.

                                                                              Misja

" W moim przedszkolu czuję się bezpiecznie,
Jestem akceptowany i szanowany.
Moje przedszkole daje mi radość zabawy.
rozwijam swoje umiejętności, zdolności
zaspokajam naturalne potrzeby".

Wizja

  • zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka,
  • promujemy nasze przedszkole w środowisku lokalnym,
  • tworzymy przyjazny klimat do zabawy,
  • zapewniamy poczucie bezpieczeństwa,
  • propagujemy zdrowy styl życia,
  • aktywnie współpracujemy z rodzicami,
  • rodzice są partnerami przedszkola i współuczestniczą w procesie wychowawczo - dydaktycznym,
  • nauczyciele naszego przedszkola posiadają odpowiednie kwalifikacje,
  • stale unowocześniamy bazę przedszkola,
  • absolwent naszego przedszkola jest osobą otwartą, twórczą i aktywną.