Bezpieczeństwo

Data i godzina wydarzenia
Rok szkolny
2018-2019

Pani Asia przygotowała zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli. Były to zajęcia związane z bezpieczeństwem, a dokładnie z numerami alarmowymi. Zaprosiła na te zajęcia swojego opiekuna stażu Panią Dorotę wraz ze swoimi dziećmi. Mamy nadzieję, że już wszyscy wiedzą jaki numer jest na pogotowie, do straży czy na policję. Wiecie???? Spróbujcie wspólnie z rodzicami sobie przypomnieć.