Rada Rodziców

Skład RADY RODZICÓW
Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze
  w roku szkolnym 2018/2019

Anna Suchowacka - przewodnicząca

Barbara Stąsik - skarbnik

Łukasz Mietlicki - sekretarz, komisja rewizyjna

Małgorzata Szczepaniak - komisja rewizyjna

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 19
ul. Batorego 53 , 65-735 Zielona Góra
nr konta 72 1160 2202 0000 0002 5038 9294