Nabór na rok szkolny 2019 - 2020

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

UWAGA RODZICE!!!

Nabór trwa od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

Poniżej przypominamy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 78.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2019 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach)

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego możecie Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku, zgłoszeniu (dane kontaktowe do każdej z jednostek znajdują się w Informatorach _ 2019 .

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7179/Nabor_do_przedszkoli_2019_2020/

Informator dla rodziców
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu/szkole  lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego należy publiczne przedszkole wskazanych we wniosku oraz o posiadaniu rodzeństwa wspólnie ubiegającego się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola

 

 

Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Nasze przedszkole prowadzi rekrutację do Szkol,y Podstawowej nr 29 przy ul. Energetyków 7 wchodzącej w skład Zespołu Edukacyjnego nr 10

 UWAGA  RODZICE !!!

nabór od 16 kwietnia do 26 kwietnia 2019r. do godz. 13.00

 

UWAGA RODZICE!

 

Poniżej publikujemy informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych,  na rok szkolny 2019/2020, przypominamy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz inne dokumenty, które ułatwią Państwu zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naborze do szkół podstawowych. Znajdziecie także tu Państwo wykaz szkół biorących udział w NABORZE 2019 oraz przedszkoli funkcjonujących w obwodach poszczególnych szkół podstawowych.

Informujemy, że po raz pierwszy będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Energetyków 7. Nabór będzie prowadzić Miejskie Przedszkole nr 19 w Zielonej Górze (wszystkie informacje dotyczące naboru znajdziecie Państwo w załączonym informatorze _2019 dla rodziców).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i dokumentami  obowiązującymi w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w roku szkolnym 2019/2020 (patrz załącznik informator dla rodziców).

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku, zgłoszeniu (dane kontaktowe do każdej z jednostek znajdują się w Informatorze dla rodziców _ 2019 ).

W celu usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór do szkół podstawowych, prowadzony będzie przy wsparciu systemu elektronicznego NABÓR 2019.

>> NABÓR ELEKTRONICZNY <<
 

Przypominamy, że NABÓR 2019 do szkół podstawowych prowadzą poszczególne  szkoły podstawowe, oraz Miejskie Przedszkole nr 19 w Zielonej Górze, a nie Urząd Miasta Zielona Góra.

Dokumenty do pobrania: