Aktualności

Wyświetlono 3 razy
11 września 2019r. (środa) z okazji Winobrania od godziny 9.30 będzie gościł u Nas Bachus.
Wyświetlono 5 razy
1 września 2019r. (środa) z okazji Winobrania od godziny 9.30 będzie gościł u Nas Bachus.
Wyświetlono 24 razy
Od piątku tj 06.09.19  można wpłacać na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Jednorazowa opłata to 55 zł. na sumę ubezpieczenia 30.000 zł.Wpłat należy dokonywać do 15.10.2019r. (wtorek) w sekretariacie Zespołu - I piętro budynek A w godzinach od 7.30 - 15.30.
Wyświetlono 40 razy
Od piątku tj 06.09.19  można wpłacać na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Jednorazowa opłata to 55 zł. na sumę ubezpieczenia 20.000 zł.Wpłat należy dokonywać do 15.10.2019r. (wtorek) w sekretariacie Zespołu - I piętro budynek A w godzinach od 7.30 - 15.30.
Wyświetlono 41 razy
Dlatego, ponieważ chcemy, aby nasi uczniowie wyrastali na młodych Europejczyków, świadomych swojego potencjału i swojej wiedzy. W czasach, kiedy ludzie są coraz bardziej mobilni zawodowo i często podróżują poza granice kraju, znajomość języków obcych wydaje się niezbędna.
Wyświetlono 42 razy
Prosimy o przynoszenie jednego aktualnego zdjęcia do wychowawcy klasy które będzie potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnej. Zdjęcie na odwrocie musi być podpisane. Termin składania zdjęć: do 13 września 2019r. (piątek)
Wyświetlono 106 razy
Opłata za obiad dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 wynosi 3,75 zł. Z obiadów będą mogły  korzystać dzieci od 16 września 2019r. tj od poniedziałku. Bardzo proszę o  dokonanie wpłaty do do 11.09.2019r. tj do środy na numer konta 72 1020 5402 0000 0102 0279 7165. Kwota do zapłaty: 11 dni x 3,75 zł. = 41,25 zł. W tytule proszę o podanie IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz klasy.
Wyświetlono 176 razy
Godz. 8.00 Msza Święta dla chętnych
godz. 9.00 uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami klas.
Wyświetlono 182 razy
Rodzice chcący zapisać dziecko do świetlicy proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia. Bez wypełnionego druku dziecko nie będzie mogło pozostać w świetlicy.
druk do pobrania - karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
Wyświetlono 227 razy
Z uwagi na przeprowadzkę i organizację Zespołu Edukacyjnego nr 10 kontakt telefoniczny będzie utrudniony. Wszelkie informacje o wyprawkach dla uczniów i innych sprawach klasowych przekazane będą przez wychowawców klas w dniu 2 września 2019 r. Natomiast wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące spraw przedszkolnych zostaną Państwu przekazane na zebraniach w pierwszym tygodniu września.
Wyświetlono 203 razy
27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 zapraszamy rodziców i dzieci przedszkolne oraz rodziców i uczniów klas I,II,III  do Zespołu Edukacyjnego nr 10 na spotkanie organizacyjne. W tym dniu również planujemy zrobić próbę występu, który zostanie zaprezentowany na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020.
Wyświetlono 81 razy
28 sierpnia 2019r. (środa) o godz. 16.30 zapraszamy rodziców oraz uczniów klas V i VI  do Zespołu Edukacyjnego nr 10 na spotkanie organizacyjne.