Strona główna
O naszym przedszkolu
Pracownicy
Koncepcja pracy przedszkola
Roczny plan pracy na rok szkoly 2016/2017
Procedury
Ramowy rozkład dnia
Organizacja przedszkola
Zajęcia dodatkowe
Wydarzenia
Nabór 2018
Plan przerw urlopowych 2017
Zebrania organizacyjne
Wirtualna adopcja
Kontakt z nami
Narzędzia
Mapa serwisu
Napisz do nas

 

  • Strona domowa » Ramowy rozkład dnia » 

Ramowy rozkład dnia dla grupy I

6.30 - 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola - działania opiekuńcze dostosowane do wieku, możliwości dzieci zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy i gry dostosowane do wieku i możliwości dzieci; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania;

od godz. 7.00 realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.30 - I śniadanie

9.00 - 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą; spacery i wycieczki; zabawy swobodne i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym;  zajęcia ruchowe na powietrzu i w sali; udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; przygotowanie do II śniadania;

11.00 - II śniadanie

11.30 - 13.30 

( do godz. 12.00 realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego)

Działania opiekuńcze dostosowanie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci; przygotowanie do odpoczynku - czynności samoobsługowe; leżakowanie; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; przygotowanie do obiadu;

14.00 - obiad 

14.30 - 16.30 (15.30 - podwieczorek)

Rozchodzenie się dzieci z przedszkola; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej; zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane; gry i zabawy dostosowanie do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; zajęcia umożliwiające realizację programów własnych; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; praca indywidualna; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym;


Ramowy rozkład dnia dla grup: II,III,IV

6.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola - działania opiekuńcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy i gry dostosowane do wieku i możliwości dzieci; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania

od godz. 7.00 -  realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.30 - I śniadanie

9.00 - 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikająca z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą; spacery i wycieczki; zabawy swobodne i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na palcu przedszkolnym; zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali; udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; przygotowanie do II śniadania;

11.00 - II śniadanie

11.30 - 13.30

do godz. 12.00 realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zabawy ruchowe; zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane - gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach  artystycznych i okolicznościowych; zajęcia umożliwiające realizację programów własnych poszerzających podstawę programową; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; praca indywidualna;  bezpłatne zajęcia dodatkowe: terapia logopedyczna i pedagogiczna; przygotowanie do obiadu;

13.30 - obiad

14.00 16.30 ( 15.30 - podwieczorek w formie na wynos)

Rozchodzenie się dzieci z przedszkola; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej; zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; zajęcia umożliwiające realizację programów własnych; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; praca indywidualna; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali i na palcu przedszlnym